NATURA HRADEC

Přeskočit menu

Navigace


úvod > lisovna

NATURA HRADEC - LISOVNA

Společnost NATURA HRADEC s.r.o. byla založena v roce 1993. Hlavními aktivitami společnosti jsou prodej měřidel, přístrojů a pomůcek v geodézii a ve stavebnictví a zakázková výroba z plastů.

Plastové výlisky jsou vyráběny technologií vstřikování plastů do forem. Pro komplexnost zakázek zajišťujeme i projektovou dokumentaci, výrobu forem a barevný potisk výlisků.

Orientační informace pro naše zákazníky nepracující v oboru plastů

Jednou ze skupin plastických hmot a materiálů jsou TERMOPLASTY. Tyto plasty je možné zpracovávat a upravovat působením tepla a tlaku současně. Úpravu a zpracování je možné velmi zjednodušeně rozdělit do třech základních technik:

1) Vakuové tváření plastických materiálů

Jako polotovar pro následné zpracování se používají plošné materiály (plastové desky), které se součinností podtlaku, tepla a tvaru formy tvarují do požadovaného tvaru výlisku. Tvar výlisku je omezen především tloušťkou stěny použité desky. Toto zpracování je vhodné pro typy výrobků, kde finální výrobek může čerpat z výhody plošného polotovaru. Tento výlisek se zpravidla musí dodatečně opracovat, např. oříznout přebytečné zbytky nevytažené desky (podběhy u aut, kryty na značky, obalový materiál s předlisováním tvaru baleného předmětu...).

2) Vstřikování plastických materiálů do forem

Jako surovina pro následné zpracování se používá plastový granulát a příměsi (barvivo), případně jiná plnidla ovlivňující kvalitu a vzhled výsledného výrobku. Granulát se v tepelné komoře roztaví a pod tlakem je vstříknut do uzavřené formy. Tlak je podržen do zchladnutí výlisku přímo ve formě. Potom se forma otevře a výlisek se vytlačí ven. Výlisek je možno zhotovit i se záliskem jiného materiálu např. kovu, kdy je požadováno do finálního výrobku přímo zakomponovat např. kovový závit. Obecně tyto plastové výrobky nepotřebují dodatečné opracování, pokud není již plánováno jako součást výrobního cyklu. Výhodou vstřikování je výsledná rozmanitost lisovaného produktu a to jak co do tvaru, tloušťky stěn, dutin ve výrobku. (spotřební předměty: hrnky, misky, věšáčky..., technické výlisky: tlačítka, krytky, technické plastové součástky jiných zařízení..., výlisky k další povrchové úpravě např. pokovením...) Finální výrobek má již zpracovanou svoji výrobní formu s požadovanou povrchovou úpravou, která může být od zrcadlového lesku po hrubý písčitý rastr.

3) Extruze plastů

Jako surovina pro následné zpracování se používá plastový granulát a příměsi (barvivo), případně jiná plnidla ovlivňující kvalitu a vzhled výsledného výrobku. Granulát se v tepelné komoře roztaví a pod tlakem je vtlačen do otevřené formy, kde postupně chladne. Tlak na surovinu, tepelná komora a chlazení je nepřetržité a výsledným výrobkem je výlisek tvarovaný použitou výstupní formou do metrážního výrobku (okení a dveřní plastové profily, metrážní profily s vnitřními dutinami i bez dutin jako jsou trubky, lišty...).

Obecně je možné u těchto základních metod zpracování termoplastů říci, že výsledný výlisek je levný, ale výrobní nástroj je drahý. Proto je vhodné tyto metody uvažovat spíše u větších sérií požadovaných výrobků. Nástroj u vstřikování plastů je možný relativně zlevnit výrobou tvarových vložkových mechanik a jejich vložením do universálního rámu příslušné lisovny plastů. Takto lisované výrobky je samozřejmě možné dodatečně upravit jinými zpracovatelskými technikami (např. třískové obrábění plastů, svařování plastů...).

Ukázky produktů
Ukázky produktů

vyrobil © INET-SERVIS.cz 2006 | *